Zagadnienia prawne

Sortuj wg daty | Sortuj wg tytułu

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem

Właściwość sądu dla rozstrzygania sporów z umów o wykonanie projektu architektonicznego

Przedawnienie roszczeń

Zasady obliczania terminu przy umowach

Właściwość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 rokiem

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie wykraczającym poza ramy umowy - bezpodstawne wzbogacenie Zamawiającego

Czyny niedozwolone w aspekcie umowy o wykonanie projektu budowlanego

Kary umowne - architekt a zamawiający

Cywilnoprawne skutki niewykonania obowiązków stron umowy o sporządzenie projektu budowlanego

Powrót do kategorii: Wiadomości