Zagadnienia prawne

Sortuj wg daty | Sortuj wg tytułu

Mediacje narzędziem do rozwiązania sporu

Zmiany w projekcie w trakcie budowy a prawo

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym - co oznaczają dla deweloperów i inwestorów?

Nowelizacja Prawa budowlanego - lipiec 2015

Ustawa o OZE

Prawo ochrony konkurencji

Zmiany w warunach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Charakterystyka energetyczna budynków

Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych

Zasady budowy w sposób odbiegający od przepisów (§2 ust. 2 w.t.).

Powrót do kategorii: Wiadomości