Zagadnienia prawne

Sortuj wg daty | Sortuj wg tytułu

Kary umowne - architekt a zamawiający

Cywilnoprawne skutki niewykonania obowiązków stron umowy o sporządzenie projektu budowlanego

Wzór umowy o projekt budowlany

Podmiot umowy: zamawiający i projektujący

Ochrona architekta w razie niewypłacalności zamawiającego

Ochrona praw autorskich architekta

Podstawy umowy o wykonanie usług architektonicznych

Możliwości oddziaływania na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Nadzór autorski architekta

Budowa domu na wąskiej działce

Powrót do kategorii: Wiadomości